Bitcoin -3,493.57
$31,872.00 -10.96126%
Ethereum -310.98
$1,891.55 -16.44059%
XRP -0.12
$0.64 -18.35509%
EOS -0.71
$3.65 -19.42112%
Cardano -0.19
$1.22 -15.77443%
Monero -43.74
$209.51 -20.87639%
Stellar -0.04
$0.25 -17.89977%
NEO -8.68
$33.27 -26.10145%
TRON -0.01
$0.06 -18.18454%

NEO NEW ICO