Bitcoin -17.69
$12,980.19 -0.13626%
Ethereum -5.72
$412.76 -1.38554%
XRP -0.00
$0.26 -1.07207%
EOS -0.02
$2.65 -0.7183%
Cardano -0.00
$0.11 -0.92471%
Monero 1.75
$127.62 1.37146%
Stellar -0.00
$0.08 -1.28324%
NEO -0.42
$18.12 -2.34315%
TRON -0.00
$0.03 -1.14014%

ETH NEW ICO