Bitcoin -327.34
$35,438.00 -0.92371%
Ethereum 27.49
$2,217.16 1.23991%
XRP 0.01
$0.76 1.18173%
EOS -0.01
$4.44 -0.13457%
Cardano 0.02
$1.42 1.40195%
Monero -8.64
$259.43 -3.33224%
Stellar 0.01
$0.30 2.16025%
NEO -0.45
$43.87 -1.02017%
TRON -0.00
$0.07 -2.2064%

EOS NEW ICO