Bitcoin -138.14
$57,238.00 -0.24135%
Ethereum 19.17
$3,492.54 0.54886%
XRP 0.00
$1.64 0.02367%
EOS 1.97
$11.36 17.36324%
Cardano 0.08
$1.72 4.53148%
Monero 100.09
$501.90 19.9419%
Stellar 0.06
$0.67 8.65265%
NEO 4.38
$124.84 3.5066%
TRON 0.01
$0.16 7.56689%

NEW