Bitcoin -92.60
$7,433.05 -1.24584%
Ethereum -1.79
$146.92 -1.22014%
XRP -0.00
$0.22 -0.43574%
EOS -0.05
$2.70 -1.81048%
Cardano 0.00
$0.04 0.07604%
Monero -0.09
$54.06 -0.15837%
Stellar -0.00
$0.05 -1.50836%
NEO -0.27
$8.87 -3.02332%
TRON -0.00
$0.01 -2.1359%

NEW